Thương hiệu NORWEGIAN PREMIUM

Thanh Hoa Tân Bình đã mua sản phẩm

Phi lê cá Hồi Na Uy