Thương hiệu NORWEGIAN PREMIUM

Công ty Sikido Bình Thạnh đã mua sản phẩm

Phi lê cá Hồi Na Uy