Thương hiệu NORWEGIAN PREMIUM

Chị Ly Thủ Đức đã mua sản phẩm

Phi lê cá Hồi Na Uy